Znaleziono 5 artykułów

Marian Tadeusz Mencel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komunistyczna Partia Chin – od XVIII Zjazdu KPCh do decyzji III i IV Plenum KC KPCh w najważniejszych obszarach polityki wewnętrznej państwa Marian Tadeusz Mencel s. 207-224
Ekspansja mongolska w Azji Wschodniej po śmierci Czyngis-chana: uwarunkowania i konsekwencje Marian Tadeusz Mencel s. 291-315
Ogniwa kontaktów chińsko-kubańskich : migracje, gospodarka, polityka Marian Tadeusz Mencel s. 309-332
Historyczne wyznaczniki polityki Chin wobec regionu Pacyfiku Zachodniego: Zhongguo, huaqiao Marian Tadeusz Mencel s. 317-338
Czynniki kształtowania relacji polsko-tajwańskich Marian Tadeusz Mencel s. 379-397