Znaleziono 3 artykuły

Ewa Mendak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kody niewerbalne jako obiekty nauczania języka obcego Ewa Mendak s. 63-68
Polska terminologia rolnicza w nauczaniu cudzoziemców Ewa Mendak s. 89-93
Sprawdzanie wiadomości z zakresu chemii a sprawność językowa studentów w grupach medycznych w SJPC UŁ Krzysztof Kalinowski Ewa Mendak s. 193-203