Znaleziono 3 artykuły

Marcin Menkes

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reforma systemów nadzoru finansowego UE i USA ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu z lat 2007-2008 Marcin Menkes s. 130-151
Ewolucja podmiotowości funkcjonalnej uniwersalnych organizacji gospodarczych Marcin Menkes s. 218-236
Tortury a środki dowodowe w procesie karnym: sprawa Gafgen v. Niemcy Marcin Menkes s. 265-290