Znaleziono 9 artykułów

Janusz Miąso

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Myślenie jako ciągle superważny proces w świecie technokracji = Thinking as a Continuously Important Process in the World of Technocracy Janusz Miąso s. 25-31
Starcie paradygmatów technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej bezpośredniej wyzwaniem dla człowieczeństwa, społeczeństwa i edukacji Janusz Miąso s. 47-54
Poznawanie z nowymi mediami - nowa jakość czy nowa trudność? : fragmentaryzacja czy integracja? : potrzeba nowej konwergentnej edukacji = Learning with the New Media - New Quality or New Difficulty? : Fragmentation or Integration? : The Need for New Convergent Education Janusz Miąso s. 207-217
Wychowanie do kapłaństwa w świetle posynodalnej adhortacji Ojca Świętego Jana Pawła II "Pastores dabo vobis" Janusz Miąso s. 223-235
Komunikacja interpersonalna i wzmacnianie logosfery jako priorytety dydaktyczno-katechetyczne Wyższego Seminarium Duchownego w perspektywie presji społeczeństwa informacyjnego, medialnego, sieciowego Janusz Miąso s. 227-239
Radykalne przeobrażenia komunikacyjne i edukacyjne w info- i technokracji – potrzeba wzmacniania realno-wirtualnego człowieka (model hybrydowy) Janusz Miąso s. 243-250
Katecheza : oddzielna czy integralna część edukacji? Janusz Miąso s. 275-279
Tworzenie i wzmacnianie realnej wspólnoty jako bezcenna wartość w świecie technokracji Janusz Miąso s. 284-291
"Pedagogiczno-pastoralny model oddziaływania radia katolickiego w Polsce : studium z zakresu pedagogiki medialnej", Janusz Miąso, Rzeszów 2008 : [recenzja] Adam Podolski Janusz Miąso (aut. dzieła rec.) s. 299-301