Znaleziono 2 artykuły

Maciej Miśkowiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Akademik" (1945-1947) : szkic monograficzny Maciej Miśkowiec s. 51-63
">>Akademik<<. (1945-1947). Szkic monograficzny", Maciej Miśkowiec, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" z.1 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Maciej Miśkowiec (aut. dzieła rec.) s. 171