Znaleziono 5 artykułów

Leszek Michalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona konsumenta w aspekcie tworzenia prawa konsumenckiego w UE Leszek Michalczyk s. 94-107
Wykorzystanie metody APH w definiowaniu wybranych aspektów motywacyjnych pracowników Leszek Michalczyk s. 121-134
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w wybranych segmentach polskiego prawa gospodarczego Leszek Michalczyk s. 141-154
Wykorzystanie metod SWOT i wielokryterialnego procesu decyzyjnego w kształtowaniu kryteriów rozwoju ruchu turystycznego przez władze samorządowe na przykładzie województwa małopolskiego Leszek Michalczyk s. 262-278
Filozoficzne odniesienia do ekonomicznej kategorii czasu pracy = Philosophical reference to economical category of working time Leszek Michalczyk s. 390-402
    Zacytuj
  • Udostępnij