Znaleziono 4 artykuły

Elżbieta Michalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Diaspory", pod red. jana E. Zamojskiego, Warszawa 2001 : [recenzja] Elżbieta Michalik Jan E. Zmojski (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce", red. B. Szmulik i M. Żmigrodzki, Lublin 2002 : [recenzja] Elżbieta Michalik Bogusław Szmulik (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 197-199
Międzynarodowa konferencja: "Emigracja polska w Skandynawii", Lublin 6-8 listopada 1996 roku : [sprawozdanie] Elzbieta Michalik s. 259-260
Stulecie "Strzechy" w Polsce i Austrii [sprawozdanie z obchodów rocznicy] Elżbieta Michalik s. 354-357