Znaleziono 3 artykuły

Urszula Michalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie świadomości kulturowej oraz poprawianie komunikacji międzykulturowej jako niezbędny element edukacji w dobie globalizacji Urszula Michalik s. 25-39
Różnorodność kultur na przykładzie szkoły Urszula Michalik s. 134-141
Public relations szkoły Urszula Michalik s. 183-190