Znaleziono 3 artykuły

Przemysław Michowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
L'individuazione del superiore competente in ordine all'attuazione del can. 698 CIC Przemysław Michowicz s. 23-39
Czynności prawno-administracyjne poprzedzające erygowanie nowego domu zakonnego Przemysław Michowicz s. 47-67
"La dimissione facoltativa dall'Istituto religioso secondo il Codice di Diritto Canonico del 1983. Le problematiche nell'applicazione della procedura", Przemysław Michowicz, Romae 2013 : [recenzja] Bożena Szewczul Przemysław Michowicz (aut. dzieła rec.) s. 173-179