Znaleziono 3 artykuły

Henryk Mierzecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czasy i klimaty : wspomnienia lekarza 1891-1970 Henryk Mierzecki s. 268-297
Czasy i klimaty. Starania o utworzenie Klinicznego Instytutu Pracy w latach 1946-1948 Henryk Mierzecki s. 369-375
Czasy i klimaty : z dziejów kształtowania się medycyny pracy jako odrębnej dyscypliny Henryk Mierzecki s. 503-532