Znaleziono 2 artykuły

Ewa Miklaszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym - problemy definicji i pomiaru Krzysztof Kil Ewa Miklaszewska s. 79-91
Analiza czynników wpływających na stabilność banków spółdzielczych w okresie pokryzysowym Krzysztof Kil Ewa Miklaszewska s. 97-119