Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Miklewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powrót i podjęcie pracy – sytuacja stresująca dla osób bezrobotnych Agnieszka Miklewska Agata Woźniak-Krakowia s. 225-234
Podejmowanie ryzyka przez młodzież jako szansa rozwoju i wyzwanie edukacyjne Elżbieta Kornacka-Skwara Agnieszka Miklewska Monika Stawiarska-Lietzau s. 289-298
Kształcenie ustawiczne jako szansa na podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne Agnieszka Miklewska s. 317-344
Edukacja jako wyznacznik zmiany w życiu bezrobotnych osób niepełnosprawnych Agnieszka Miklewska s. 341-351