Znaleziono 1 artykuł

Joanna Miklińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca podmiotów publicznych i prywatnych jako czynnik kształtowania nowoczesnej infrastruktury logistycznej i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw Joanna Miklińska s. 239-260