Znaleziono 11 artykułów

Miroslava Miklosikova

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autorefleksja i kompetencje psychodydaktyczne nauczyciela akademickiego przedmiotów technicznych Miroslava Miklošiková s. 47-53
Práce s chybou žáků výuce přírodních věd = Working with Students' Error in Teaching Science Martin Malčík Miroslava Miklošíková s. 48-55
Rozvíjení tvořivého myšlení středoškolských studentů ve výuce technických předmětů Miroslava Miklosikova s. 67-72
Počítač a vysokoškolská výuka Miroslava Miklosikova Antonin Rojak s. 92-97
Využití moderní didaktické techniky ve výuce Miroslava Miklosikova s. 104-109
Aplikacja multimedialnej techniki w nauce Miroslava Miklosikova Antonin Rojak s. 215-220
Informační prostředky v kontextu s edukačními procesy Miroslava Miklosikova s. 217-222
Program of pedagogical education of engineers Miroslava Miklošíková Antonín Roják s. 225-230
Ethics and evaluation processes at school as a part of education Miroslava Miklošíková s. 231-234
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci celoživotního učení Miroslava Miklosikova s. 244-249
Kompetence učitele odborných předmětů Miroslava Miklosikova Antonin Rojak s. 489-494