Znaleziono 1 artykuł

Zofia Mikołajczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wdrażanie nowych form organizacji pracy w krajach zachodnich w świetle prowadzonych tam badań i analiz Zofia Mikołajczyk s. 157-168