Znaleziono 2 artykuły

Alicja Mikołajewicz-Woźniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ uruchomienia systemu KDPW_Stream na rozwój polskiego rynku kapitałowego Alicja Mikołajewicz-Woźniak s. 77-84
Uruchomienie platformy TARGET2-Securities jako kolejny etap tworzenia jednolitego europejskiego rynku kapitałowego Alicja Mikołajewicz-Woźniak s. 311-319