Znaleziono 7 artykułów

Małgorzata Milecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Średniowieczne dziedzictwo sztuki ogrodowej klasztorów europejskich Małgorzata Milecka s. 31-56
"Conservator Cisterciense" 2012: 9-14 VII Trzebnica, 22-28 VII Wąchock Małgorzata Milecka s. 349-350
Wstępne sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach Małgorzata Milecka s. 413-414
Zespół IV : sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w okresie od maja do października 2013 r. Małgorzata Milecka Ewelina Widelska s. 455-456
Sprawozdanie z prac w dniach 1 VI–30 X 2014 r. Małgorzata Milecka Ewelina Widelska s. 464
Zespół IV : sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w dniach 1 XI 2013–30 V 2014 r. Małgorzata Milecka Ewelina Widelska s. 477-478
Sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w okresie od listopada 2012 do maja 2013 r. Iwona Brankiewicz Małgorzata Milecka Ewelina Widelska s. 503-504