Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Milewska-Stawiany

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O kaszubskich deminutywnych formacjach osobowych Małgorzata Milewska-Stawiany s. 105-115
Deminutiva i Hipokoristika w podręcznikach do religii Małgorzata Milewska-Stawiany s. 129-138
Nazwy zawodów i godności w leksyce uczniowskiej Małgorzata Milewska-Stawiany s. 191-208
Kościół i religia w słownictwie uczniowskim Małgorzata Milewska-Stawiany s. 231-245