Znaleziono 1 artykuł

Stanislav Minarik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Relationship Between Mechanical and Electrical Properties During Vulcanisation of SBR Based Rubber Ondrej Bosak Marian Kubliha Vladimir Labas Stanislav Minarik s. 192-197