Znaleziono 2 artykuły

Zuzanna Miodońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Multimedialny formularz diagnostyczny seplenienia bocznego : sygmatyzmu lateralnego Michał Kręcichwost Zuzanna Miodońska Joanna Trzaskalik s. 310-315
Technologie informatyczne w procesie rehabilitacji logopedycznej na przykładzie terapii afazji Michał Kręcichwost Zuzanna Miodońska s. 339-344