Znaleziono 11 artykułów

Jan Mironczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacje ewangelicko-katolickie na Mazowszu Północnym w I połowie XIX wieku : sprawa ostrołęcka Jan Mironczuk s. 42-51
Społeczność żydowska w okręgu bożniczym w Ostrołęce do okresu powstania styczniowego Jan Mironczuk s. 43-73
Władze Państwowe wobec egzystencji i rozwoju liczebnego żeńskich zgromadzeń zakonnych : (na przykładach z b. woj. ostrołęckiego w latach 1954-1961) Jan Mironczuk s. 53-68
Prawosławie w powiecie ostrołęckim wobec odbudowy Rzeczypospolitej po I wojnie światowej Jan Mironczuk s. 65-80
Żydzi w dziejach Ostrołęki = Jews in the history of Ostrołęka Jan Mironczuk s. 94-101
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawa rewiru dla ludności żydowskiej w Ostrołęce : pierwsza połowa XIX w. Jan Mironczuk s. 99-111
Przejmowanie dóbr zakonnych przez państwo : (na przykładzie majątku Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Loretto, pow. Wszyków) Jan Mironczuk s. 153-159
Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989) Jan Mironczuk s. 165-168
Z dziejów represji władz państwowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych na północno-wschodnim Mazowszu w latach 1953-1956 Jan Mironczuk s. 242-250
"Ostrołęka bez Żydów" : kwestia żydowska w powiecie ostrołęckim po II wojnie światowej Jan Mironczuk s. 277-294
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sytuacja dzieci z domów dziecka 'Caritas' w Brańszczyku (pow. wyszkowski) i Ostrówku (pow. wołomiński) po powołaniu zarządu przymusowego (23 I 1950 r.) Jan Mironczuk s. 297-306