Znaleziono 2 artykuły

Joanna Miros-Górecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza uwarunkowań prawnych rozwoju firm farmaceutycznych w Polsce po wejściu Polski do Unii Europejskiej Joanna Miros-Górecka s. 148-157
Charakterystyka i główne problemy ekonomiczno-finansowe europejskiego przemysłu farmaceutycznego Joanna Miros-Górecka s. 161-173