Znaleziono 2 artykuły

Artur Miros

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The significance of marketing for the development of research and development institutions : experiences of the The Research and Development Centre for Building Insulation Industry Artur Miros Wioleta Śmiszek-Lindert s. 249-261
Znaczenie marketingu dla rozwoju instytucji naukowych i badawczych : doświadczenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB) Artur Miros Wioleta Śmiszek-Lindert s. 517-529