Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Misiołek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy oceny niektórych zagrożeń ekologicznych Andrzej Misiołek s. 56-58
Rozważania nad koncepcją kształcenia specjalistów ochrony środowiska Andrzej Misiołek s. 155-164
Edukacja ekologiczna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w świetle opinii uczniów Marcin Howaniec Jolanta Kamecka-Krupa Andrzej Misiołek Małgorzata Łaszczyca s. 164-178