Znaleziono 6 artykułów

Wojciech Misterek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bariery we współpracy przedsiębiorstw innowacyjnych z instytucjami otoczenia biznesu Wojciech Misterek s. 113-121
Znajomość działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wspierania przedsiębiorczości Wojciech Misterek s. 141-151
Porównanie determinant wyboru źródła finansowania bieżących niedoborów w kontekście działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego Wojciech Misterek s. 187-194
Emisja obligacji komunalnych jako źródło długoterminowego kapitału obcego Wojciech Misterek s. 249-261
Czynniki decydujące o wyborze rachunku bankowego wśród gospodarstw domowych w Polsce Wojciech Misterek s. 591-600
Ocena wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania przez przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego Wojciech Misterek s. 835-847
    Zacytuj
  • Udostępnij