Znaleziono 6 artykułów

Andrzej W. Mitas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowanie motoryzacyjne wyzwaniem społecznym XXI wieku Andrzej W. Mitas s. 128-133
O edukacji informatycznej w aspekcie kwalifikowanych źródeł internetowych Marcin Bugdol Monika Bugdol Andrzej W. Mitas Dominika Łasak s. 129-134
Koszty społeczne zdarzeń drogowych jako determinanta edukacji motoryzacyjnej Agata Jaździk-Osmólska Andrzej W. Mitas s. 134-141
Cyfrowy obraz rzeczywistości analogowej – ćwiczenie laboratoryjne z informatyki użytkowej Maria J. Bieńkowska Andrzej W. Mitas Agata M. Wijata s. 147-152
Muzykoterapia a biocybernetyka Andrzej W. Mitas s. 303-313
Wybrane problemy akustyki na przykładzie tłumienia dźwięku Maria J. Bieńkowska Andrzej W. Mitas Agata M. Wijata s. 406-411