Znaleziono 4 artykuły

Krystyna Mitręga-Niestrój

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kanały transmisji kryzysu finansowego na sferę realną na przykładzie kryzysu subprime Krystyna Mitręga-Niestrój s. 27-35
Crowdfunding – worldwide and Polish experiences Krystyna Mitręga-Niestrój s. 87-94
Edukacja finansowa wobec rozwoju rynku alternatywnych usług finansowych Bożena Frączek Krystyna Mitręga-Niestrój s. 99-107
Bankowość p2p jako alternatywa dla tradycyjnych banków detalicznych Krystyna Mitręga-Niestrój s. 601-608