Znaleziono 2 artykuły

Teresa Mitura

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transgraniczne szlaki turystyczno-kulturowe jako produkty turystyczne pogranicza polsko-słowackiego Małgorzata Buczek-Kowalik Radoslav Klamar Teresa Mitura s. 11-25
Uwarunkowania religijne i ich wpływ na tworzenie szlaków turystyczno-kulturowych w województwie podkarpackim Małgorzata Buczek-Kowalik Teresa Mitura s. 79-87