Znaleziono 4 artykuły

Urszula Mizia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcja i znaczenie ikonograficznego motywu wiolonczeli w kulturze Złotego Wieku na podstawie badań malarstwa holenderskiego XVII wieku Urszula Mizia s. 37-52
Interpretacja muzyki procesem twórczym instrumentalisty Urszula Mizia s. 139-150
Transkrypcje wiolonczelowe utworów Fryderyka Chopina w niemieckim środowisku muzycznym Urszula Mizia s. 185-194
"Witold Lutosławski : kolory muzyki, kolory życia" : międzynarodowy projekt Bielskiego Towarzystwa Muzycznego z partnerskim udziałem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego Urszula Mizia s. 208-219