Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Modlinger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kodeks karny Wojska Polskiego i przepisy wprowadzające Kodeks karny Wojska Polskiego wraz ze skorowidzem rzeczowym, tabelami porównawczymi dawnej i nowej numeracji artykułów oraz przepisami karnymi niektórych ustaw szczególnych", oprac. J. Modlinger", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Modlinger (aut. dzieła rec.) s. 144
"Kodeks wojskowego postępowania karnego i przepisy wprowadzające wraz ze skorowidzem rzeczowym oraz ważniejsze przepisy szczególne", oprac. J. Modlinger, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Modlinger (aut. dzieła rec.) s. 144