Znaleziono 5 artykułów

Arkadiusz Modrzejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ład gospodarczy Kościerzyny w warunkach dziejowych przemian globalnych Arkadiusz Modrzejewski s. 41-55
Kwestie społeczno-polityczne w trójmiejskich przemówieniach i homiliach papieża Jana Pawła II Arkadiusz Modrzejewski s. 141-150
Aksjologiczna jedność a kulturowa różnorodność Europy w świetle filozofii społecznej Karola Wojtyły − Jana Pawła II Arkadiusz Modrzejewski s. 149-157
Optyka historiozoficzna Karola Wojtyły - Jana Pawła II Arkadiusz Modrzejewski s. 325-334
"Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu", Arkadiusz Modrzejewski, Gdańsk-Elbląg 2011 : [recenzja] Paweł Nieczuja-Ostrowski Arkadiusz Modrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 419-423