Znaleziono 2 artykuły

Viera Mokrišová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekoinovácie ako determinant efektívneho podnikateľského rozvoja Viera Mokrišová s. 35-40
Komparácia východísk pre uplatnenie balanced scorecard v manažérskom systéme organizácií Eva Hvidová Viera Mokrišová s. 141-146