Znaleziono 11 artykułów

Katarzyna Molek-Kozakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The rhetorical construction of Hillary Rodham Clinton as a presidential contender in 2016 : a case study of hillaryclinton.com Katarzyna Molek-Kozakowska s. 12-27
Struktury argumentu i strategie nazywania w dyskursach związanych z in vitro w Polsce i Unii Europejskiej Katarzyna Molek-Kozakowska s. 44-50
"Much More than Metaphor: Master Tropes of Artistic Language and Imagination", Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Frankfurt am Main 2013 : [recenzja] Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska Katarzyna Molek-Kozakowska s. 57-60
Debatując o zasadności wyborów miss uniwersytetu Katarzyna Molek-Kozakowska Michał Wanke s. 70-74
Debating the origins : the creation-evolution controversy Katarzyna Molek-Kozakowska s. 77-84
„Konstruktywne” dziennikarstwo? W reakcji na najnowsze trendy w mediach opiniotwórczych i społecznościowych Katarzyna Molek-Kozakowska s. 77-79
Sprawozdanie z konferencji Political Linguistics III (Warszawa) Katarzyna Molek-Kozakowska s. 81-84
Hybrydyczne formy dziennikarstwa dwudziestego pierwszego wieku : sprawozdanie z konferencji Katarzyna Molek-Kozakowska s. 85-88
"Exploring Digital Communication: Language in Action", Caroline Tagg, Routledge 2015 : [recenzja] Katarzyna Molek-Kozakowska Caroline Tagg (aut. dzieła rec.) s. 91-97
"Forensic Rhetorics and Satellite Surveillance: The Visualization of War Crimes and Human Rights Violations", Marouf Hasian, Jr, London 2016 : [recenzja] Katarzyna Molek-Kozakowska Marouf Hasian (aut. dzieła rec.) s. 93-96
The persuasive power of visual and interactive materials of the American military recruitment system Patryk Lisztwan Katarzyna Molek-Kozakowska s. 101-106