Znaleziono 2 artykuły

Jakub Morawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Estetyczny reżim kina : filmowe bajki Jacques'a Rancière'a Jakub Morawski s. 150-167
Teoria poetyki kina Giorgia Agambena a twórczość filmowa Guy Deborda Jakub Morawski s. 254-268