Znaleziono 1 artykuł

Janusz Morgański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Od rytuału ku teatrowi. O >>Ślubie<< Gombrowicza", Janusz Morgański, "Ruch Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Maria Prussak Janusz Morgański (aut. dzieła rec.) s. 366