Znaleziono 1 artykuł

Marcus Moseley

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Awakening Lives: Autobiographies of Jewish Youth in Poland before the Holocaust", ed. by Jeffrey Shandler with an introduction by Barbara Kirshenblatt–Gimblett, Marcus Moseley, and Michael Stanislawski, New Haven and London 2003; „Ostatnie pokolenie. Autobiografie polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego ze zbiorów YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku", opracowała i wstępem opatrzyła Alina Cała, Warszawa 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Alina Cała (aut. dzieła rec.) Barbara Kirshenblatt–Gimblett (aut. dzieła rec.) Marcus Moseley (aut. dzieła rec.) Jeffrey Shandler (aut. dzieła rec.) Michael Stanislawski (aut. dzieła rec.) s. 420-421