Znaleziono 1 artykuł

W. Mroczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiele, st. 33, gm. Mrocza, woj. bydgoskie, AZP 34-34/91 W. Mroczyński P. Olszewski s. 7