Znaleziono 1 artykuł

Ołeh Murawśkyj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Комуністична Партія України у період перебудови: особливості діяльності у західноукраїнських областях (1985-1991 рр.) Ołeh Murawśkyj s. 227-238