Znaleziono 1 artykuł

Alison E. Murray

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Microbial life at -13°C in brine of an ice-sealed Antarctic lake", Alison E. Murray i inni, w: "Proceedings of the National Academy of Sciences", early edition, doi: 10.1073pnas1208607109, 2012 : [recenzja] Krzysztof W. Opaliński Alison E. Murray (aut. dzieła rec.) s. 127-130