Znaleziono 5 artykułów

Renata Muszyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja człowieka w komentarzu św. Tomasza do traktatu "O duszy" Arystotelesa Renata Muszyńska s. 71-88
„Zwierzę rozumne. Zagadnienia podstawowe z filozofii niższych warstw duszy ludzkiej. Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasza”, Krzysztof Paczos, Gdańsk 2004 ; „Niewiele mniejszy od aniołów. Zagadnienia podstawowe z filozofii wyższej warstwy duszy ludzkiej. Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasza”, Krzysztof Paczos, Gdańsk 2005 ; „Równy aniołom. Zagadnienia podstawowe z teologii duszy ludzkiej. Perspektywa św. Tomasza”, Krzysztof Paczos, Gdańsk 2005 : [recenzja] Renata Muszyńska Krzysztof Paczos (aut. dzieła rec.) s. 266-270
Koncepcja duszy człowieka według Mieczysława Gogacza Renata Muszyńska s. 281-294
Własności transcendentalne i pierwsze zdanie metafizyki w ujęciu historycznym Renata Muszyńska s. 423-434
"Wybór pism filozoficznych", M. Jaworski, Olecko 2003 : [recenzja] Renata Muszyńska Marian Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 520-526