Znaleziono 1 artykuł

Heliodor Muszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre bariery na drodze reformowania szkoły w aspekcie teorii szkoły i koncepcji jej celowej zmiany : przyczynek do kwestii reformowalności oświaty Heliodor Muszyński s. 131-147