Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Myśliwiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
System partyjny V Republiki Francuskiej Małgorzata Myśliwiec s. 79-122
Spain`s Party System at Times of the Economical Crisis after 2008 Małgorzata Myśliwiec s. 125-162
About the necessity of scientific research concerning regional and ethnoregional parties in Central and Eastern Europe Małgorzata Myśliwiec s. 153-163
"Análisis de la Política de Juventud en el Estado de Bienestar Español (1975-2005)", María Belén Martín Castro, Sevilla 2008 : [recenzja] Małgorzata Myśliwiec María Belén Martín Castro (aut. dzieła rec.) s. 206-209