Znaleziono 3 artykuły

Zofia Mykowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasoby dóbr trwałego użytku w wiejskich gospodarstwach domowych rejonu kanału Wieprz-Krzna Zofia Mykowska s. 11-34
Zagadnienia związane z oszacowaniem społecznych kosztów usług socjalno-kulturalnych Elżbieta Hławacz-Pajdowska Zofia Mykowska s. 119-126
Zmiany w ekonomice indywidualnych gospodarstw indywidualnych gospodarstw rolnych w latach osiemdziesiątych Zofia Mykowska s. 271-283