Znaleziono 2 artykuły

Maria Myszka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Demokracja i prawa człowieka w postanowieniach konstytucyjnych i praktyce Republiki Czeskiej i Republiki Kazachstanu – droga do standardów europejskich Maria Myszka s. 129-147
Prawne aspekty zatrudnienia cudzoziemców spoza UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec Maria Myszka s. 129-146