Znaleziono 4 artykuły

Andrzej A. Napiórkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mariologia w dialogu katolicko-protestanckim Andrzej A. Napiórkowski s. 91-111
Dietricha Bonhoeffera zmaganie o pokój Chrystusa Andrzej A. Napiórkowski s. 93-107
"Homo ecclesiasticus : szkice z antropologii eklezjologicznej", Andrzej A. Napiórkowski, Kraków 2007 : [recenzja] Andrzej Nowicki Andrzej A. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"Jezus Chrystus objawiony i objawiający : Chrystologia fundamentalna", Andrzej A. Napiórkowski, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Andrzej A. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 219-220