Znaleziono 6 artykułów

Janusz Narkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdawczość finansowa jako podstawa oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa Janusz Narkiewicz s. 79-100
Regionalne zróżnicowanie w strukturze przestrzennej uprzemysłowienia PRL w latach 1970-1980 Janusz Narkiewicz s. 89-103
Związki uprzemysłowienia i urbanizacji w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego Janusz Narkiewicz s. 225-240
Struktura bilansu a rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstwa Janusz Narkiewicz s. 331-345
Struktura kapitałowo-majątkowa a płynność finansowa przedsiębiorstwa Janusz Narkiewicz s. 485-497
Sygnały zagrożenia finansowego w raporcie rocznym przedsiębiorstwa Janusz Narkiewicz s. 633-643