Znaleziono 2 artykuły

Wolfgang Neugebauer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Neumarkische Stande", Klaus Neitmann, Margot Beck, Wolfgang Neugebauer, Frankfurt n. M., Berlin, Bern, Bruksela, Nowy Jork, Oksford, Wiedeń 2000 : [recenzja] Robert Piotrowski Margot Beck (aut. dzieła rec.) Klaus Neitmann (aut. dzieła rec.) Wolfgang Neugebauer (aut. dzieła rec.) s. 321-324
Z dziejów parlamentaryzmu stanowego w Prusach Wschodnich i Zachodnich (1824-1847) Stanisław Salmonowicz Wolfgang Neugebauer (aut. dzieła rec.) s. 449-456