Znaleziono 1 artykuł

Natalia Niewęgłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie personelu hotelu w budowaniu relacji z klientem : case study Maria Jeznach Natalia Niewęgłowska Agnieszka Tul-Kryszczuk s. 143-153