Znaleziono 1 artykuł

Svetlina Nikolova

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Starobułgarski przekład Starego Testamentu Svetlina Nikolova s. 173-186