Znaleziono 6 artykułów

Bernadetta Nitschke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Religion as an Element of Identity of the German Minority in the Third Republic of Poland Bernadetta Nitschke s. 89-104
Firmy polonijno-zagraniczne jako przejaw rozwoju sektora prywatnego u schyłku PRL Bernadetta Nitschke s. 91-103
Wolontariat i filantropia Polaków Bernadetta Nitschke s. 129-142
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rola Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” w polityce Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec Polaków na emigracji Bernadetta Nitschke s. 159-185
Polityka społeczna państwa i jej instytucjonalne formy Bernadetta Nitschke s. 167-175
    Zacytuj
  • Udostępnij
Tradycja i współczesność - specyfika szwajcarskiej samorządności Bernadetta Nitschke s. 193-206
    Zacytuj
  • Udostępnij